Email obvestilo

Vsebina elektronskega sporočila z vsemi morebitnimi priponkami je zaupne narave in je namenjena izključno naslovniku. Prepovedano je pregledovanje, posredovanje, razširjanje ali kakršnakoli druga oblika uporabe podatkov iz tega elektronskega sporočila s strani nepooblaščene osebe. Če niste naslovnik in ste to elektronsko sporočilo prejeli pomotoma, vas vljudno prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja na njegov naslov, elektronsko sporočilo in njegove morebitne priponke pa takoj izbrišete.

Ta zapis je bil objavljen v Nekategorizirano. Naredi si bookmark tukaj.