• Vse pridobljene osebne podatke bo podjetje Inergija, Ines Rutar s.p. (v nadaljevanju Inergija) varovalo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. Podjetje Inergija se obenem zavezuje, da bo pridobljene podatke uporabljalo izključno za namene, za katere jih je pridobilo in jih ne bo posredovalo tretjim osebam.
  • Vse pridobljene osebne podatke Inergija uporablja v namene obveščanja v zvezi z delovanjem Inergije in ne dovoli vpogleda vanje zunanjim osebam.
  • Inergija hrani naslednje podatke registriranih članov Inergije: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije.
  • Vse pridobljene osebne podatke Inergija uporablja v namene obveščanja in email promocij o produktih in storitvah, ki jih podjetje ponuja.
  • Pridobljeni osebni podatki, se bodo hranili do 10 let od privolitve v hrambo. To obdoblje se lahko na željo lastnika osebnih podatkov kadarkoli prekine in se podatki izbrišejo. Izbris bo opravljen v roku 48 ur od zahteve.
  • Lastnik osebnih podatkov lahko kadarkoli zahteva vpogled v vse podatke, ki jih Inergija hrani.
  • Inergija navedene osebne podatke uporabi za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom.
  • Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
  • Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.