• Vse pridobljene podatke bo podjetje Inergija, Ines Rutar s.p. (v nadaljevanju Inergija) varovalo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. Podjetje Inergija se obenem zavezuje, da bo pridobljene podatke uporabljalo izključno za namene, za katere jih je pridobilo in jih ne bo posredovalo tretjim osebam.
 • Storitve centra Inergije je mogoče uporabljati le v času njegovih delovnih ur, kot jih določi vodstvo Centra.
 • Vsak obiskovalec Centra je dolžan izpolniti vpisni list (tudi za enkratni obisk vadbe).
 • Obiskovalci dovoljujejo uporabo fotografij in video posnetkov, ki so bili posneti v času njihove prisotnosti v Centru, v namene promocije Inergije na spletu ali v tiskanih medijih.
 • Karte (vadnina oz. drugo storitev kot npr. savna) se plačujejo vnaprej oz. pred samo vadbo. Vsa doplačila veljajo ob veljavnosti osnovne karte za skupinske treninge ali open gym.
 • Možnost plačila z gotovino ali plačilno kartico.
 • Karte niso prenosljive in veljajo za obdobje, za katerega so plačane. Prav tako se nekoriščeni obiski ne prenašajo naprej v naslednji mesec.
 • Vadbe imajo omejeno število mest zaradi izvajanja kvalitetne in varne vadbe. V kolikor se ne morete udeležiti vadbene ure, na katero ste prijavljeni, nam to prosimo sporočite najkasneje 3 ure pred pričetkom. Če ne prejmemo pravočasne odpovedi z vaše strani, vam vadbeno uro štejemo, kot da ste bili prisotni.
 • V primeru bolezni oz. napovedane daljše odsotnosti se vadbena karta lahko zamrzne za največ 1 mesec, seveda po skupnem dogovoru.
 • Sezonskih kart ni možno podaljševati.
 • Vse pridobljene osebne podatke Inergija uporablja v namene obveščanja v zvezi z delovanjem Centra in ne dovoli vpogleda vanje zunanjim osebam.
 • Inergija hrani naslednje podatke registriranih članov Inergije: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije.
 • Vse pridobljene osebne podatke Inergija uporablja v namene obveščanja in email promocij o produktih in storitvah, ki jih podjetje ponuja.
 • Pridobljeni osebni podatki, se bodo hranili do 10 let od privolitve v hrambo. To obdoblje se lahko na željo lastnika osebnih podatkov kadarkoli prekine in se podatki izbrišejo. Izbris bo opravljen v roku 48 ur od zahteve.
 • Lastnik osebnih podatkov lahko kadarkoli zahteva vpogled v vse podatke, ki jih Inergija hrani.
 • Inergija navedene osebne podatke uporabi za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom.
 • Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
 • Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
 • V primeru bolezni oz. napovedane daljše odsotnosti se vadbena karta lahko zamrzne za največ 1 mesec, seveda po skupnem dogovoru.
 • Preden začnete obiskovati vadbo v času nosečnosti, se o tem posvetujte s svojim ginekologom, če je za vas to primerno.
 • V Gymu in dvorani se uporabljajo: ČISTA obutev in primerna športna oprema.
 • Različne skupinske vadbe lahko kombinirate med seboj in niste vezani le na eno vrsto vadbe.
 • Posamezen uporabnik Centra je dolžan ob vpisu vodstvo Centra obvestiti o svojem zdravstvenem stanju in morebitnih iz njega izhajajočih omejitvah ter o navodilih, ki jih je v zvezi z njim prejel s strani svojega zdravnika. V kolikor se ti podatki po vpisu v Center spremenijo, je uporabnik dolžan Center seznaniti s spremembami.
 • Uporabniki so prostore in naprave Centra dolžni uporabljati na pravilen način in zgolj za namene, za katere so le-ti namenjeni. O nedelovanju, poškodbah ali napačnem delovanju naprav so dolžni obvestiti osebje Centra.
 • Inergija si pridržuje pravico do spremembe urnika, cenika ali splošnih pogojev kadarkoli tekom vadbene sezone.
 • Center Inergija ne odgovarja za osebne predmete obiskovalcev.
 • Storitve Centra uporabniki koristijo na lastno odgovornost, Center in njegovi zaposleni in drugi sodelavci pa ne prevzemajo nobene odgovornosti za materialno ali nematerialno škodo, ki bi uporabnikom nastala iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki bi nastale pri vadbi oz. kot posledica vadbe oz. uporabe storitev Centra.